ข้าวเกรียบว่าว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ข้าวเกรียบว่าวเป็นขนมทานเล่นโบราณของไทยที่ทำจากข้าวเหนียว สืบเนื่องจากการดำรงชีวิตของชาวเหนือ ซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพทำมาหากินในพื้นที่บ้านห้วยดู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงคู่ ส่วนใหญ่จะรับประทานข้าวเหนียว เมื่อถึงคราวงานบุญ งานตามประเพณี จะนำอาหารไปถวายพระก็จะต้องมีข้าวเหนียวในรูปแบบต่างๆ ไปถวายพระ อย่างเช่น ข้าวจี่ ซึ่งชาวบ้านจะนำข้าวเหนียวนึ่งสุกแล้วมาปั้นเป็นก้อนใหญ่เล็กตามต้องการแล้วย่างไฟเรียกว่าข้าวจี่เพื่อถวายพระภิกษุสามเณร สำหรับข้าวจี่บ้างก็จะทาด้วยไข่ไก่หรือยัดไส้ด้วยก้อนน้ำอ้อยหรือแจ่วแล้วแต่ใครจะชอบรสอะไรบางครัวเรือนก็นำข้าวเหนียวมาป่นละเอียดแล้วผ่านกระบวนการทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกลายเป็นข้าวเกรียบแผ่นบางๆนำไปย่างไฟเพื่อถวายพระภิกษุสามเณรจากนั้นก็แจกจ่ายกันรับประทานในครัวเรือนญาติพี่น้อง

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ข้าวเกรียบว่าว เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

วัตถุดิบและส่วนประกอบ
(1) ข้าวเหนียวพันธ์ กข.6 10 ลิตร
(2) น้ำอ้อย 3 กิโลกรัม
(3) น้ำมันมะพร้าว 3 ขีด
(4) ไข่ไก่ต้มสุก คัดเอาแต่ไข่แดง 1 ฟอง
อุปกรณ์เครื่องมือ
(1) เตา
(2) ถังนึ่งข้าว
(3) ครกไม้,สาก
(4) กระทะ
(5) กระติก
(6) ใบตอง หรือพลาสติก
(7) ไม้ไผ่เลี้ยง หรือท่อ PVC
(8) หญ้าคา

ขั้นตอนการผลิต

(1) นำข้าวเหนียวมาแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นเอามานึ่งจนสุก เสร็จแล้วเอามาตำในครกให้ละเอียด
(2) นำน้ำอ้อยมาต้มพอละลาย
(3) นำน้ำอ้อยที่ละลายแล้ว ผสมกับแป้งในครกให้เข้ากัน ประมาณ 30 นาทีจนได้ที่
(4) นำไปใส่กระติกเพื่อเก็บความร้อนไว้
(5) นำน้ำมันมะพร้าวใส่ถ้วย แล้วนำไข่แดงมาผสมกับน้ำมันมะพร้าว เพื่อใช้สำหรับกันแป้งติดมือ
(6) ใช้มือแตะน้ำมันมะพร้าว ปั้นแป้งให้เป็นลูกกลมๆ ขนาดไข่ไก่
(7) นำใบตองหรือพลาสติก ทาด้วยน้ำมันมะพร้าว
(8) นำแป้งก้อนกลมๆ มาคลึงบนใบตอง หรือพลาสติก โดยใช้ไม้ไผ่เลี้ยง หรือท่อ PVC คลึงจนเป็นแผ่นกลมบางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 9-10 นิ้ว
(9) นำไปตากแดดบนหญ้าคา กลับ 30-40 นาที 1 ครั้ง ตากอีกข้าง 30-40 นาที แล้วเก็บนำมาผึ่งลมในที่ร่ม ประมาณ 20 นาที
(10) เก็บบรรจุถุงพลาสติก ถุงละ 50 แผ่น
ขั้นตอนการปิ้ง
(1) ใช้เตาถ่าน (ใช้ถ่านไม่ใช้ฟืน) ไฟปานกลาง
(2) วางตะแกรงบนเตา
(3) .ใช้ไม้ปิ้ง 1 คู่ (ทำจากไม้ไผ่)
(4) นำแผ่นข้าวเกรียบว่าววางบนไม้ปิ้ง
(5) กลับไป กลับมา จนได้ที่
(6) นำไปรับประทานกับเครื่องดื่มร้อน/เย็น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

(1) การคลึงแป้งให้หนากว่าปกติ จะได้ข้าวเกรียบว่าวที่ฟู ปิ้งแล้วสวยน่ารับประทาน
(2) การตากบนหญ้าคาทำให้ปิ้งง่าย แผ่นข้าวเกรียบสวย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางชนิ่ง บุญแหยม

ที่อยู่ 91 บ้านห้วยดู่ 7 - - ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย -

-

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางชนิ่ง บุญแหยม

ที่อยู่ 91 บ้านห้วยดู่ 7 - - ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย -

-

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

(1) อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
(2) อ.สวรรคโลก,อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย