ชุดคาดโต๊ะ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้า OPC 2553 ระดับ 5 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มไทบ้าน บ้านหนองแดงชัยมงคล

ที่อยู่ 36 10 - ไชยวานศีรธาตุ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290

08-6235-6818, 0-4226-5498

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกองศรี นนทะวิชัย

ที่อยู่ 36 10 - ไชยวานศีรธาตุ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290

08-6235-6818, 0-4226-5498

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มไทบ้าน บ้านหนองแดงชัยมงคล
36 หมู่ที่ 10 บ้านหนองแดงชัยมงคล ถนนไชยวานศีรธาตุ ตำบลหนองหลัก อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี 41290
ติดต่อ : นางกองศรี นนทะวิชัย
โทร : 08-6235-6818, 0-4226-5498