เครื่องบดพริกไทย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

OPC ปี 2552 ระดับ 3 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

N.V.RARE WOOD. PRODUCTS

ที่อยู่ 434 12 - บ้านเก่า-ทวาย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

08 1300 0563 , 08 1373 2809

02 3683218

navee_1@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณณธีพัฒน์ รุ่งจรัส (คุณนาวี)

ที่อยู่ 434 12 - บ้านเก่า-ทวาย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

08 1300 0563 , 08 1373 2809

02 3683218

navee_1@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

N.V.RARE WOOD. PRODUCTS
434 หมู่ที่ 12 บ้านพุน้ำร้อน ถนนบ้านเก่า-ทวาย ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
และ 119 ซอยบางแวก 1 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
ติดต่อ : คุณณธีพัฒน์ รุ่งจรัส (คุณนาวี)
โทร : 08 1300 0563 , 08 1373 2809
โทรสาร : 02 3683218
e-mail : navee_1@hotmail.com