มะขามแก้ว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

มะขาม น้ำตาล เกลือ กะทิ

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านบ้านสันปูเลย

ที่อยู่ 121 3 - ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย -

053 656229

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านบ้านสันปูเลย

ที่อยู่ 121 3 - ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย -

053 656229

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านบ้านสันปูเลย
เลขที่ 121 หมู่3 บ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โทร :053 656229