ฆ้องวง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเครื่องดนตรีไทย

ที่อยู่ 49 3 - - ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

08 1213 4396, 08 1913 3632, 0 2411 2528, 0 2866 1692

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสมชัย ชำพาลี

ที่อยู่ 49 3 - - ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

08 1213 4396, 08 1913 3632, 0 2411 2528, 0 2866 1692

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มเครื่องดนตรีไทย
49 หมู่ 3 บ้านเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ติดต่อ : นายสมชัย ชำพาลี
โทร : 08 1213 4396, 08 1913 3632, 0 2411 2528, 0 2866 1692