ชั้นรากไม้

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

OPC ปี 2552 ระดับ 2 ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

--

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

หัตถกรรมรากไม้ (นายประเสริฐ โพธิ์ทอง)

ที่อยู่ 89 1 - - ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

08-1734-5671

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายประเสริฐ โพธิ์ทอง

ที่อยู่ 89 1 - - ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150

08-1734-5671

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หัตถกรรมรากไม้ (นายประเสริฐ โพธิ์ทอง)
89 เทศบาลตำบลลุ่มสุ่ม หมู่ 1 ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
ติดต่อ : นายประเสริฐ โพธิ์ทอง
โทร : 08-1734-5671