ชาสมุนไพรใบหม่อนตรากาญจนา

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 857/2548

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ

ที่อยู่ 83 7 - - ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

034 564101, 034 517694, 08-19445-839

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางกาญจนา คูหากาญจน์

ที่อยู่ 83 7 - - ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

034 564101, 034 517694, 08-19445-839

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรถ้ำมังกรทองร่วมใจ
83 หมู่ 7 บ้านถ้ำมังกรทอง ต.เกาะสำโรง
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000
ติดต่อ : นางกาญจนา คูหากาญจน์
โทร : 034 564101, 034 517694, 08-19445-839