ชุดเครื่องครัวสแตนเลส

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

OPC ปี 2552 ระดับ 4 ดาว
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 242/2547

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย

ที่อยู่ 24/1 3 - - ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220

09 9199033

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสุรศักดิ์ วณิชธนภัทร

ที่อยู่ 24/1 3 - - ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220

09 9199033

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มหัตถกรรมสแตนเลสบ้านห้วยหวาย
24/1 หมู่ 3 ตำบลหนองปลาไหล
อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 71220
ติดต่อ : นายสุรศักดิ์ วณิชธนภัทร
โทร : 09 9199033