ข้าวแต๋น

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ข้าวแต๋น” เป็นขนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองมาตั้งแต่สมัยก่อนไม่สามารถสืบค้นได้ว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใด เดิมชาวบ้านในอดีตมีอาชีพทำไร่ ทำนา มีรายได้น้อย เวลากินข้าวเหนียวเหลือก็จะนำไปตากแห้งเก็บเอาไว้ทอดกิน ถือเป็นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และยังนำน้ำอ้อยที่เคี่ยวไฟอ่อน ๆ จนเหนียวข้นเมื่อเทไหลเป็นยางราดลงบนข้าวเหนียวที่ทอดจนพอง ทำมาเป็นขนมให้เด็กทาน จากภูมิปัญญาชาวบ้านสืบทอดกันมา “ข้าวแต๋น” ก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จากที่เคยเป็นการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บรับประทานไว้ได้นาน ไม่มีรสชาติอะไร ก็มีการนำเอาแตงโมงมาเป็นส่วนผสม และเพิ่มรสชาติ ตรงหน้าด้วยการราดน้ำอ้อย จนกลายเป็นและเป็นของฝากประเภทของกินเล่น
“ข้าวแต๋น” เป็นขนมพื้นบ้านอาหาร พื้นเมือง ที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวบ้าน ในการถนอมอาหารเพื่อให้เก็บรับประทานไว้ได้นาน โดยการนำข้าวเหนียวไปตากแห้งแล้วนำมาทอด เพิ่มรสชาติด้วยการราดหน้าด้วยน้ำอ้อย และปรับปรุงโดยเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ เป็นข้าวแต๋นหน้าต่าง ๆ เช่น หน้าหมูหยอง หน้าธัญพืช หน้าน้ำพริกเผาหมูหยอง ฯลฯ ซึ่งมีรสขาด หวาน มัน หอม กรอบ อร่อย มีประโยชน์ต่อร่างกาย สามารถเก็บได้นาน และยังสามารถเผยแพร่ขนมของคนเมืองให้เป็นที่รู้จักทั่วไป

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

- ยังไม่ได้รับมาตรฐานฯ-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

•เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
•ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
•จ้างแรงงานคนในชุมชน

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

๑. ข้าวเหนียว๕ กิโลกรัม
๒. น้ำแตงโม๔. เกลือป่น
๓. น้ำอ้อยผง ๓ ขีด
๔. เกลือป่น ๒ ช้อนโต๊ะ
๕. น้ำเปล่า ๕ ถ้วยตวง
๖. น้ำมันพืช สำหรับทอด
๗. น้ำตาลปี๊ปสำหรับหยอดโรยหน้า
๘. งาขาว สำหรับโรยหน้า
๙. ถุงแก้ว และเชือกมัด

ขั้นตอนการผลิต

1. แช่ข้าวเหนียวไว้ ๑ คืนนึ่งให้สุกผึ่งไว้ให้เย็น
2. แตงโม ๒ กิโลกรัม คั้นเอาแต่น้ำได้ประมาณ ๕ ถ้วยตวง
3. นำข้าวเหนียวมาผสมกับส่วนผสมต่างแล้วนำมาขึ้นรูปโดยใช้พิมพ์
4. นำข้าวที่ขึ้นรูปมาตากให้แห้ง
5. ตากแห้งดีแล้วนำมาทอดในน้ำมัน
6. นำข้าวที่ทอดเสร็จแล้วไปทำการตกแต่งหน้าต่างๆ
7. นำ “ข้าวแต๋น” ไปบรรจุหีบห่อ บรรจุถุง เพื่อจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

การทอดข้าวแต๋น หรือ จืนข้าวแต๋น ต้องทอดในน้ำมันที่ร้อนจัด แล้วพลิกกลับไปมาจะทำให้ข้าวแต๋นพองตัว และกรอบอร่อย

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านบวกครกใต้ (ข้าวแต๋น)

ที่อยู่ - 9 - ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ -

08 – 3794 – 6865

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีแปรรูปอาหารบ้านบวกครกใต้ (ข้าวแต๋น)

ที่อยู่ - 9 - ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ -

08 – 3794 – 6865

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

1. ร้านค้าภายในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน
2. งานมหกรรม / งานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั้งในอำเภอและจังหวัด