น้ำพริกแกง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลทับหมัน มีชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ซึ่งมีประวัติความเป็นมา คือ เป็นแหล่งที่ตั้งชุมชนสมัยอยุธยา ปรากฎหลักฐานวัดร้าง แนวกำแพง สมบัติเก่า เครื่องทอง ตามประวัติเดิมสมัยพม่ายกทัพมาตีไทย กองทัพไทยเกณฑ์ไพร่พลมาตั้งรับที่ริมแม่น้ำน่าน แต่ยังไม่ทันได้รบกัน ศึกสงบเสียก่อนพม่ายกทัพกลับ กองทัพไทยยกทัพกลับแต่มีทหารจำนวนหนึ่งไม่ได้กลับได้ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า "บ้านทัพหมัน" ปัจจุบันเรียก "ทับหมัน"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลทับหมันตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพิจิตรเก่าทั้งสองฝั่ง พื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม ดินมีอินทรีย์วัตถุอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการทำนา ทำสวน และปลูกพืชหมุนเวียน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

พริกแห้ง พริกสด กะปิ เกลือ ข่า ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง ฯลฯ

ขั้นตอนการผลิต

นำพริกแห้ง พริกสด กะปิ เกลือ ข่า ตะไคร้ กระเทียม หอมแดง โขลกเข้าด้วยกัน นำบรรจุถุงจำหน่าย

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทำน้ำพริกแกง

ที่อยู่ 125 หมู่5 -- - ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร -

01-7855770

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสำอางค์ ยอดเพ็ง

ที่อยู่ 125 หมู่5 - - ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร -

01-7855770

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทำน้ำพริกแกง
125 หมู่ที่ 5 บ้านบึงประดู่ ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ : นางสำอางค์ ยอดเพ็ง
โทร :01-7855770