เปลยวน ที่เช็ดเท้า ไส้ผ้าห่ม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เศษผ้า ด้ายพลาสติก

ขั้นตอนการผลิต

นำเศษผ้ามาคัดเลือก ดึงด้ายออกเป็นเส้นๆ นำมาถักทอเป็นเปลยวน ที่เช็ดเท้า ไส้ผ้าห่ม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า

ที่อยู่ 13 2 - - ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

042 514096

-

cd-nakonphanom@thaimail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางชู ดวงสิม

ที่อยู่ 13 2 - - ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

042 514096

-

cd-nakonphanom@thaimail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-