เครื่องเงินงานมือมีลาย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

การทำเครื่องเงินงานมือมีลาย ของตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นได้มีการสืบทอดมาจากญาติพี่น้อง โดยแต่ก่อนมีอาชีพเป็นลูกจ้างในการทำเครื่องเงิน ทำรูปพระ ต่อมาได้มีความคิดริเริ่มมาดัดแปลงลวดลายโดยใช้ความปราณีต เพิ่มรายละเอียดของลวดลาย เพื่อเพิ่มมูลค่าของชิ้นงานให้มากขึ้น และจนได้มาเป็นเครื่องเงินงานมือมีลายจนถึงปัจจุบันนี้
นอกจากนี้ยังมีเครื่องเงินงานมือมีลายอีกหลายชิ้นงาน เช่น แหวน กำไล จี้ และเครื่องประดับนาฬิกา เป็นต้น
เครื่องเงินงานมือมีลาย เป็นทีนิยมของกลุ่มลูกค้าที่ชอบเครื่องประดับเงินที่มีลวดลายละเอียดอ่อนสวยงาม สื่อถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และในปัจจุบันกลุ่มเครื่องเงินงานมือมีลายได้มีการพัฒนาชิ้นงาน ให้มีลวดลายที่แตกต่างและสวยงามมากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่า และเพิ่มความต้องการของกลุ่มลูกค้ามากขึ้น

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

1.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ม ผ ช.)
2.OTOP คัดสรร 4ดาว

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ฝีมือแรงงาน คือคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง นำความรู้ที่มีถ่ายทอดถึงกันจึงเสมือนมีความผูกพันเข้าใจในการทำเครื่องเงินงานมือมีลาย

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

2.1.1 เม็ดเงิน 100%
2.2.2 นิล และ พลอยสี
2.2.3 น้ำมัน
2.2.4 อุปกรณ์ในการตีลาย
2.2.5 หินสี
2.2.6 ปั้มลมมอเตอร์
2.2.7 โต๊ะ

ขั้นตอนการผลิต

นำเม็ดเงิน100%มารีดเป็นแผ่น และเป็นเส้นลวดขนาดเล็กใหญ่ตามขนาดของชิ้นงาน ตัดแผ่นเงินเป็นลายใบไม้ และลวดลายที่สวยงามจากนั้นนำมาตอกให้เป็นลวดลาย
ใช้ความร้อนขึ้นรูปทรงของชิ้นงานให้มีความละเอียดประณีตสวยงาม และนำมาต้มลงดำนำชิ้นงานไปขัดด้วยมอเตอร์ และนำกลับมาล้างน้ำสะอาดเพื่อความเงางาม ขั้นตอนสุดท้ายเช็ดด้วยยาแดง เพื่อให้ชิ้นงานมีความงามและสวยมากยิ่งขึ้น

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

ในการผสมเครื่องประดับเครื่องเงินงานมือมีลาย ใช้น้ำปะสานในการผสมเพื่อทำให้เนื้อเงินทำได้ดีขึ้น

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มเครื่องเงินงานมือมีลาย

ที่อยู่ 18/3 1 - - ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

086-8075813

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวรรณา แก้วประเสริฐ

ที่อยู่ 18/3 1 - - ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

086-8075813

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.2.1 บ้านเลขที่ 18/3 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
3.2.2 ศูนย์จำหน่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี