เสื่อกก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

2. เสื่อกกขนาดยาว 175 ซ.ม.
3. เสื่อกกขนาดยาว 150 ซ.ม.

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. กกแห้ง
2. ปอ
3. ฝืม
4. กี่
5. มีด
6. สี

ขั้นตอนการผลิต

นำต้นกกมาสอยแล้วตากแดดให้แห้ง 2 - 3 วันมาย้อมสีตามต้องการ หรือไม่ย้อมก็ได้สีพื้น ประกอบกี่ทอสอดเชื่อในฝืมตามขนาดที่ต้องการ ใช้กำลังการผลิตสองคน โดยคนหนึ่งกระตุก คนหนึ่งสอดกก

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม อาชีพทอเสื่อกก ม.9

ที่อยู่ 16/6 9 - ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

01-6501707

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายสีนวล พุ่มสุข

ที่อยู่ 16/6 9 - ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

01-6501707

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บ้านเลขที่ 16/6 ม.9 ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร : 01-6501707