อาภรณ์ดี

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ในปี 2541 กลุ่มผู้มีใจรักในงานศิลปะแห่งภูมิปัญญา บนผืนผ้าไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งกลุ่มตัดเย็บคูคต อย่างเป็นทางการ ด้วยเจตนาแน่วแน่ ที่จะสืบสานตำนานผ้าไทย อันเป็นเอกลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ ทั้งยังเป็นการสร้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน
อาภรณ์ดี คือ สัญญลักษณ์ของผ้าไทยคุณภาพที่ผ่านการออกแบบ และตัดเย็บ ด้วยดีไซน์ร่วมสมัย ให้คนไทย และทั่วโลกได้สวมใส่ ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ในการแต่งผ้า เช่น ปักด้วยมือ ต่อ และปะผ้า เสริมลวดลายหลากหลายด้วยวัสดุธรรมชาติที่เลือกเฟ้นมาอย่างดี โดยเน้นให้ มีความสวยงามสง่า สอดคล้องกับรูปแบบชีวิตในปัจจุบัน และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุด

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

ไม่มีข้อมูล

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ไม่มีข้อมูล

ขั้นตอนการผลิต

1.ออกแบบ
2.สร้างแบบ
3. ตัด
4.ลอกลาย
5. อัดกาว
6.เย็บ
7. รีดให้เรียบ
8. ตกแต่งให้สวยงาม

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มตัดเย็บคูคต

ที่อยู่ 4/144 18 - ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี -

08-1875-0225

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสุมาลี สินโพธิ์

ที่อยู่ 4/144 18 - ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี -

08-1875-0225

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

4/144 หมู่ที่ 18 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 0-1875-0225