สุ่ม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

นำไม้ไผ่มาเหลาให้เป็นเส้นเล็ก ๆ หลายขนาด จากนั้นนำไปสานเป็นรูปครึ่งวงกลมให้เป็นสุ่ม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มจักสานไม้ไผ่

ที่อยู่ 28 หมู่1 - - ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร -

045-787095

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายบุญยัง ศรีนวล

ที่อยู่ 28 หมู่1 - - ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร -

045-787095

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มจักสานไม้ไผ่
เลขที่ 28 หมู่ที่ 1 บ้านสร้างช้าง ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
ติดต่อ : นายบุญยัง ศรีนวล
โทร :045-787095