สบู่ถ่านไม้ไผ่

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร

ที่อยู่ 44/3 6 - ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

086 3588600

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอุทัยศรี ประมวงทรัพย์

ที่อยู่ 44/3 6 - ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

086 3588600

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพร
44/3 วังยายฉิม หมู่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
ติดต่อ : นางอุทัยศรี ประมวงทรัพย์
โทร : 086 3588600