ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

*

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ที่อยู่ 416 ประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

073-612885

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว

ที่อยู่ 416 ประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 96120

073-612885

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว
416 ประชาวิวัฒน์ ตำบลสุไหงโกลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส 96120
ติดต่อ : นางธัญรัศม์ แก้วชำนาญ
โทร : 073-612885