ผ้าห่มนวม

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทอผ้าห่มนวม

ที่อยู่ 73 หมู่5 - - ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

-

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบัวสาร แก้วสาร

ที่อยู่ 73 หมู่5 - - ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

-

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มทอผ้าห่มนวม
73 หนองไร่ หมู่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170
ติดต่อ : นางบัวสาร แก้วสาร