น้ำยาปรับผ้านุ่ม

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนท่าเรือจ้าง

ที่อยู่ 43/1 - - - ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

08-9933-1522, 0-3952-4117

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางวิไลวรรณ ดำรงพาณิชกิจ

ที่อยู่ 43/1 - - - ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

08-9933-1522, 0-3952-4117

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-