ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร

ที่อยู่ 63/1 5 - ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

086-1565344

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร

ที่อยู่ 63/1 5 - ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

086-1565344

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

ข้าวเกรียบผลไม้สมุนไพร
63/1 หมู่ที่ 5 ถนนคลองชลประทาน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
ติดต่อ : นางถนอม สีมา
โทร : 086-1565344