ผ้าขาวม้า

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขาวม้าบ้านโคกกลาง

ที่อยู่ 186 หมู่6 - - ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร -

08-2137-0120

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางลำใย เวฬุวนารักษ์

ที่อยู่ 186 หมู่6 - - ตำบลไผ่ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร -

08-2137-0120

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านทอผ้าขาวม้าบ้านโคกกลาง
186 โคกกลาง หมู่ 6 ต.ไผ่ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร
ติดต่อ : นางลำใย เวฬุวนารักษ์
โทร :08-2137-0120