ผ้าคลุมผม

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

*

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และปักจักรบ้านจือแร

ที่อยู่ 240 9 * ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

073-653566, 081 275 4379

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และปักจักรบ้านจือแร

ที่อยู่ 240 9 * ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

073-653566, 081 275 4379

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี และปักจักรบ้านจือแร
240 หมู่ 9 บ้านจือแร ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140
ติดต่อ : คุณกามาลียะ สาแลแม
โทร : 073-653566, 081 275 4379