ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอนงค์ แก่งอินทร์

ที่อยู่ 130 4 - - ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

0-5549-1209

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางอนงค์ แก่งอินทร์

ที่อยู่ 130 4 - - ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140

0-5549-1209

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มสตรีชุมชนวังหินพัฒนา
130 หมู่ 4 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53140
ติดต่อ : นางอนงค์ แก่งอินทร์
โทร : 0-5549-1209