ผ้าซิ่นลายไทยโบราณ (ไหมไทย)

หมวด : ผ้า เครื่องแต่งกาย

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

*

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

*

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

*

ขั้นตอนการผลิต

*

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

ที่อยู่ 19 * ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

08 1479 5060, 073 531405

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก

ที่อยู่ 19 * ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

08 1479 5060, 073 531405

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้าบาติก
19 ศรีสุรัตน์ ศรีสุรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
ติดต่อ : น.ส.ธนินทร์ธร รักษาวงศ์
โทร : 08 1479 5060, 073 531405