น้ำส้มควันไม้ตราเพชรแดง

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตน้ำส้มควันไม้ตราเพชรแดง

ที่อยู่ 241 2 - - ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

08-1782-6727, 0-3951-2753, 08-1554-1607

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวพิชญ์สินี วิสุทธิแพทย์

ที่อยู่ 241 2 - - ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

08-1782-6727, 0-3951-2753, 08-1554-1607

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-