สะเดาทะวาย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ใช้ปุ๋ยธรรมดา แรกเริ่มรดน้ำบำรุงปกติ

ขั้นตอนการผลิต

ปลูกดูแล ทาบกิ่ง หรือ เสียบยอด ตัดพักไว้ก่อน แข็งแรงแล้วลงปลูกแปลงพอได้ 1 - 2 ปี ให้ดอกผลเต็มที่

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่ม ผลผลิตทางการเกษตร

ที่อยู่ - 7 - ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายวิจิตร สิทธิวิ

ที่อยู่ - 7 - ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี -

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

จะมีพ่อค้าคนกลางมารับ และขายตามตลาดนัด
บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านนิคมสหกรณ์ ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี