จักสานเส้นพลาสติก

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเมืองกลาง

ที่อยู่ 7 หมู่10 - - ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

085-6502270, 0-4573-8734

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางบัวเรียน อัครบุตร

ที่อยู่ 7 หมู่10 - - ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140

085-6502270, 0-4573-8734

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองเมืองกลาง
7 หมู่ 10 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
ติดต่อ : นางบัวเรียน อัครบุตร
โทร : 085-6502270, 0-4573-8734