น้ำสำรองคุณดรีม

หมวด : เครื่องดื่ม

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มน้ำสำรองคุณดรีม

ที่อยู่ 302 2 - สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

09 8028600

-

dream_1208@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณบังอร หัชลีพีหา

ที่อยู่ 302 2 - สุขุมวิท ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

09 8028600

-

dream_1208@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-