ตุ๊กตาจิ๋วบ้านชุมชนตลาดหลวง

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลตลาดหลวงเป็นเขตชุมชนเมืองซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าขนาดใหญ่ของจังหวัดอ่างทอง ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อจีนที่ทำการค้าขายทั่วไป ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองตามพระราชกฤษฎีกาวันที่ 28 พฤศจิกายน 2479 เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง ชุมชนเมืองทั้งหมด 6 ชุมชน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นกลุ่มตุ๊กตาจิ๋วบ้านชุมชนตลาดหลวง

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดิน

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณไมตรี แจ่มสว่าง

ที่อยู่ 40/3 1 - - ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 4000

09 4093919

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณไมตรี แจ่มสว่าง

ที่อยู่ 40/3 1 - - ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 14000

09 4093919

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

40/3 หมู่ที่ 1 บ้านชุมชนตลาดหลวง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง 14000