กลุ่มสตรีทำไข่เค็ม

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

กลุ่มสตรีทำไข่เค็มบ้านคลองทำเนียบ หมู่ที่ 6 ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรหมพิราม สมาชิกก่อตั้ง 10 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 29 คน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีทำไข่เค็ม

ที่อยู่ 22 6 - ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

09-8886864

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

น.ส.สิริพรรณ ศรี

ที่อยู่ 22 6 - ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150

09-8886864

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

22 หมู่ที่ 6 บ้านคลองทำเนียบ ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก