กลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลห้วยคันแหลนมีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นห้วยหนองและลำคลอง ซึ่งสมัยก่อนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาในฤดูน้ำหลาก และในบริเวณหมู่บ้านมีต้นต่อไผ่ขึ้นอยู่บริเวณริมฝั่งน้ำจำนวนมาก ซึ่งชาวบ้านจะตัดมาใช้ทำเครื่องจักรสานและใช้ทำอาวุธจำพวกแหลน หลาว เพื่อใช้ในการจับสัตว์และป้องกันโจร ขโมย ขึ้นบ้านเรือน จึงเรียกว่าตำบลห้วยคันแหลนในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นกลุ่มผู้เลี้ยงปลาดุก

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายฉลอง คล้ายสัง

ที่อยู่ - 5 - - ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง -

035-611143

-

cdd_angthong@hotmial.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายฉลอง คล้ายสัง

ที่อยู่ - 5 - - ตำบลห้วยคันแหลน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง -

035-611143

-

cdd_angthong@hotmial.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

หมู่ที่ 5 ต.ห้วยคันแหลน อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง