กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

ตำบลจำลองจัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2457 อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ทอง มีนายโต สีม่วง เป็นกำนันคนแรก มีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครอง 3 หมู่บ้าน ต่อมามีการแบ่งเขตการปกครองจากอำเภอโพธิ์ทอง เป็นกิ่งอำเภอแสวงหา ในปี พ.ศ.2459 จึงอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอแสวงหา โดยมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของตำบลจำลอง จำนวน 11 หมู่บ้าน ในสมัยกำนันตู้ สุโขมีทรัพย์ และต่อมาก็มีการแบ่งเขตการปกครองของตำบลจำลองเป็นสองตำบล คือตำบลห้วยไผ่ ซึ่งมี 5 หมู่บ้าน และตำบลจำลองมี 6 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแสวงหาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีนายกลิ่น เงางาม เป็นกำนัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

เป็นกลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ปลาทู

ขั้นตอนการผลิต

ปลาทูเค็ม/ปลาทูนึ่ง ใส่ถุงโดยใช้เครื่องอัดสูญญากาศ ขนาด 2 และ 3 ตัว น้ำหนักประมาณ 300 กรัม
ราคาขายส่ง 20 บาท
ราคาขายปลีก 25 บาท

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายศรีสุพล ภัทรปก

ที่อยู่ 21/1 5 - - ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

01-5703635

-

cdd_angthong@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายศรีสุพล ภัทรปก

ที่อยู่ 21/1 5 - - ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

01-5703635

-

cdd_angthong@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

21/1 หมู่ที่ 5 ตำบลจำลอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150