น้ำตาลปึก

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

น้ำตาลสด

ขั้นตอนการผลิต

นำน้ำตาลที่ได้จากต้นตาลมาเคี่ยวจนได้ที่ แล้วนำมาใส่กะละมังหรือถ้วยขนาด 5 นิ้ว วางไว้จนแห้ง แล้วแกะออกใส่ถุง จำนวน 2 ฝาต่อ 1 ถุง หรือประมาณ 1 กิโลกรัม

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทำน้ำตาลปึก

ที่อยู่ 22/1 2 - - ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

038-786277

-

cdchon@chaiyo.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายไพรัช พยุงวงษ์

ที่อยู่ 22/1 2 - - ตำบลนาป่า อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

038-786277

-

cdchon@chaiyo.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-