วินด์เซิร์ฟ กระดานโต้คลื่น

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

COBRA INTERNATIONAL CO., LTD.

ที่อยู่ 700/478 7 - - ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 213121-31

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

COBRA INTERNATIONAL CO., LTD.

ที่อยู่ 700/478 - - - ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 213121-31

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-