มะม่วงกวน

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

มะม่วงสุก

ขั้นตอนการผลิต

นำมะม่วงสุกปลอกเปลือกและใช้เนื้อมะม่วงลงไปกวนในหม้อเติมส่วนผสมต่าง ๆ แล้วกวนต่อจนเหนียวได้ที่ แล้วนำไปตากในภาชนะที่สะอาด การตากอาจจะทำให้แผ่นมะม่วงเป็นรูปแบบตามที่เราต้องการตากไว้จนแห้งไม่เหนียวติดมือ แล้วจึงนำบรรจุถุง

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพสตรีตำบลเหมือง

ที่อยู่ 76/4 1 - - ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 393859

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางนงนุช แป้นดี

ที่อยู่ 76/4 1 - - ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 393859

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-