ขนมนางเล็ด ตราคุณปรียา

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มขนมไทยบ้านหนองสมอ

ที่อยู่ 24/4 3 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

01 6865792, 038 275703

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

น.ส.ปรียา ลีลาขจรจิต

ที่อยู่ 24/4 3 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

01 6865792, 038 275703

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-