แชมพูสมุนไพรดอกอัญชัญ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาตำบลห้วยกะปิ

ที่อยู่ 21/5 4 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 385222,7642828,09 2472626

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณส้มปล่อย ประไพ

ที่อยู่ 21/5 4 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 385222,7642828,09 2472626

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-