ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

1. ผ้าใยบัวชนิดพิเศษที่ใช้ในการทำงานประดิษฐ์ต่าง ๆ
2. ลวดที่ใช้ทำส่วนต่าง ๆ ของดอก
3. ฟลอร่าเทปสีต่าง ๆ
4. เกษรที่ทำจากวัตถุต่าง ๆ เช่น แป้ง โฟม สำลี

ขั้นตอนการผลิต

1. สมาชิกที่มีฝีมือดี ก็จะผลิตชิ้นงานสำเร็จรูปมาจำหน่ายที่กลุ่ม
2. สมาชิกที่มีฝีมือรองลงมา ก็จะผลิตเป็นชิ้นส่วนมาให้กลุ่มประกอบ
3. สมาชิกที่มีฝีมืออีกระดับหนึ่งจะนำชิ้นส่วนมาประกอบเป็นชิ้นงาน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มสตรีพัฒนาตำบลห้วยกะปิ

ที่อยู่ 32 2 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 279466 ,01 865-8334

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณอารีย์ ลิ้มประเสริฐ

ที่อยู่ 32 2 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 279466 ,01 865-8334

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-