ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรตำบลห้วยกะปิ

หมวด : สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ชมรมแพทย์แผนไทยอโรคะยา สาระ

ที่อยู่ 30/14 4 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

08 1782 6705

038 145104

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณธนเดช แก้วสุริยานุกูล

ที่อยู่ 30/14 4 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130

08 1782 6705

038 145104

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-