พวงหรีด/ดอกไม้จันทน์

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

กระดาษแบ้งก์ ธูป เทียน ลิ้นชัก ด้าย

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มชมรมดอกไม้จันทน์ห้วยกะปิ

ที่อยู่ - - - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

038-273909

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

น.ส.ลำจวน สำรวย

ที่อยู่ - - - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

038-273909

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-