ยาสระผมดอกอัญชัญ/ครีมนวดผมดอกอัญชัญ

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

ดอกอัญชัญ แห้ว ส่วนผสมหัวเชื้อแชมพู

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผลิตยาสระผม

ที่อยู่ 21/5 4 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

038-385222

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายจรวย เสวี่ยมวงษ์

ที่อยู่ 21/5 4 - - ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี -

038-385222

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-