ครกหิน

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มทำครกหิน

ที่อยู่ 9/76 3 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

08-1327-2917,0-3839-8114

-

zero_one013@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายขจร รุ่งเรืองศิลาทิพย์

ที่อยู่ 9/76 3 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

08-1327-2917,0-3839-8114

-

zero_one013@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-