เครื่องเบญจรงค์

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มอาชีพไทยเบญจรงค์

ที่อยู่ 166/62 3 - พระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 398022

-

thaibenjaronk@hotmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณสหัส ปรีขารัตน์

ที่อยู่ 166/62 3 - พระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 398022

-

thaibenjaronk@hotmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-