ซาลาเปาสี่สหาย

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

ซาลาเปาสี่สหาย

ที่อยู่ 104/19 - - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

08-1996-9279

0-3878-4235

pm.chon@gmail.com

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นายกฤตชัย จิรพัฒน์ธำรงกุล

ที่อยู่ 104/19 - - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

08-1996-9279

0-3878-4235

pm.chon@gmail.com

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-