ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินไทย

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผ้าบาติกและหัตถศิลป์ดินไทย

ที่อยู่ 42/14 3 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 276038, 081 939 0450

038 398046

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

คุณธนพร พ้นภัยพาล

ที่อยู่ 42/14 3 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 276038, 081 939 0450

038 398046

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-