ตุ๊กตา

หมวด : ของใช้/ของตกแต่ง/ของที่ระลึก

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

Thai Tae Sung Co., Ltd.

ที่อยู่ 5/11 5 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 382043, 382617, 382992

038 382594

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

Thai Tae Sung Co., Ltd.

ที่อยู่ 5/11 5 - - ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000

038 382043, 382617, 382992

038 382594

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-