วิตามินน้ำนมจมูกข้าว

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เริ่มจากได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ทำจากข้าว เช่น ปลายข้าว รำ ฯลฯ มาเป็นระยะเวลานานเกือบ 20 ปี และเกิดแนวความคิดขึ้นมาจึงได้นำข้าวมาสกัดเอาจมูกข้าวมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ได้ศึกษาและวิจัย อย่างละเอียด จากผลทดลองปรากฏว่าในจมูกข้าวจะมีวืตามินอี จากธรรมชาติอยู่สูง และ ทำให้ผิวพรรณดีขึ้น กระชับขึ้น แก้ไขสภาพแห้งกร้าน เหี่ยวย่นได้

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

1. นำข้าวมาสกัดเอาวิตามินที่เรียกว่า "จมูกข้าว"

2. นำจมูกข้าวที่ได้มาผสมกับครีมเบส

3. ทำการบรรจุลงขวดโดยโรงงานมาตราฐาน GMP.

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

หจก.แองเจิลไรซ์

ที่อยู่ 295-297 ไกรเพขร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี -

0-6301-3424, 0-1919-0191, 0-6306-0710, 032-36936, 032-337792

032-326937

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

หจก.แองเจิลไรซ์

ที่อยู่ 295-297 ไกรเพขร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี -

0-6301-3424, 0-1919-0191, 0-6306-0710, 032-36936, 032-337792

032-326937

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 295-297 ถนนไกรเพขร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 0-6301-3424, 0-1919-0191, 0-6306-0710, 032-36936, 032-337792
- แคตตาล็อก 7-ELEVEN, ตัวแทนจำหน่าย โทร. 0-63169983