กล้วยเบรคแตก

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ.2522 เคหกิจเกษตรป่าโมกได้จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเพื่อฝึกอาชีพเสริม ต่อมาได้แปรูปกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยฉาบทดลองขายในชุมชน และพัฒนาต่อมาเรื่อยร่วมกับการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรต่าง ๆ ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

นำกล้วยหอมแก่จัดปอกเปลือกฝานเป็นแผ่นบาง ๆ ทอดในน้ำมันร้อนจัดพอเริ่มเหลือง ตักขึ้นทิ้งให้สะเด็ดน้ำมันแล้วแช่ในน้ำเชื่อม นำไปทอดอีกครั้งจนมีสีเหลืองทอง

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบางเสด็จสามัคคี

ที่อยู่ 1/8 6 - ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง -

0-1852-0598

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางคนึง สุขประเสริฐ

ที่อยู่ 1/8 6 - ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง -

0-1852-0598

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

- 1/8 ม. 6 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 0-1852-0598