กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนใหม่ป่าโมก

หมวด : อื่นๆ ขนมเม็ดขนุน

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

เดิมตำบลบางปลากดรวมอยู่กลับบ้านป่าโมก แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เมื่อเปลี่ยนระบบการปกครอง บ้านป่าโมกจึงยกฐานะเป็นอำเภอ และตำบลบางปลากดเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอป่าโมก โดยมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยามีปลาชุกชุม โดยเฉพาะปลากดน้ำจืดจึงเป็นชื่อตำบลบางปลากด

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

เม็ดขนุน

ขั้นตอนการผลิต

-

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนใหม่ป่าโมก

ที่อยู่ 833/4 - - ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

082 0233030

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนใหม่ป่าโมก

ที่อยู่ 33/4 6 - ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130

082 0233030

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

833/4 หมู่ 6 ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 14130