ไข่เค็มพอกดินสอพอง

หมวด : อาหาร

ผลิตภัณฑ์

ประวัติความเป็นมา

-

อัตลักษณ์(เอกลักษณ์)/จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ

-

ความสัมพันธ์กับชุมชน

-

กระบวนการผลิต

วัตถุดิบและส่วนประกอบ

-

ขั้นตอนการผลิต

นำเกลือ น้ำ ดินสอพอง ผสมกัน จากนั้นนำไข่เป็ด (ไม่ต้องล้าง) ลงไปคลุก และนำไปคุกแกลบดำ นำใส่ภาชนะ ปิดฝา ทิ้งไว้ 7 - 15 วัน

เทคนิค/เคล็ดลับในการผลิต

-

ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าข้าวโพด

ที่อยู่ 205 2 - - ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

089-2691191, 056-477654

-

ประธานกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ

นางสาวจิตนา พุ่มหนุน

ที่อยู่ 205 2 - - ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

089-2691191, 056-477654

-

แหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์

-